Display Ads

Bách Luyện Thành Thần


Cảnh giới: Luyện nhục cảnh, Luyện cốt cảnh, Luyện tạng cảnh…. La Chính vì gái mà bị đày làm nô bộc. La Bái Nhiên tham vọng đầy mình :)) La Chính lại vì gái mà đâm đầu tu luyện :)) La Gia trong phủ nước sôi lửa bỏng, tranh giành kịch liệt… thôi thì đọc tiếp sẽ biết 1 thanh niên dại gái tu luyện võ công =))Nguồn : Hamtruyen


Tác giả: Không biết.
Thể loại: Action Drama
Thêm ngày: 13-03-2017
Tình trạng:
Lượt xem:

Display AdsDanh sach chap của truyện Bách Luyện Thành Thần


Bình luân


Lên đầu trang